Ethiopia Adola

Ölkə: Efiopiya

Region: Guji

Varietal: Heirloom

Proses: Təbii

Hündürlüyü:  1900-2100 metr

Dad:  Yüngül turşuluq, Meyvəli, Karamel
Hazırlamaq üçün təkliflər: V60, Süd əsaslı, Espresso